Wyszukaj pismo:
Numer szukanego pisma
Numer szukanego pisma.
Klucz pisma
Klucz szukanego pisma.
Identyfikator dokumentu z UPP
W polu należy wprowadzić identyfikator dokumentu wysłanego przez ePUAP. Identyfikator jest umieszczony w Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia, wystawianym przez ePUAP dla każdego wysyłanego dokumentu.
Wyszukaj sprawę:
Znak sprawy
Znak szukanej sprawy.
Numer pisma inicjującego sprawę
Numer pisma inicjującego szukaną sprawę.